Als veroudering niet genetisch is, wat is het dan wel?

De kans om gezond oud te worden is maar voor een klein deel terug te voeren op de DNA sequentie. De moleculaire verpakking van het DNA die de activiteit van het DNA aanstuurt, de epigenetica, lijkt wel een cruciale rol te spelen. Epigenetische veranderingen die optreden tijdens het leven vormen een verrassend nauwkeurige klok, veel preciezer dan de bekende telomeren, en correleren met gezondheidsaspecten. Het ontrafelen van de oorzaken en gevolgen van deze epigenetische veranderingen bieden een unieke kans om beter te begrijpen waarom we verouderen. Bovendien geven ze uitzicht op het verlengen van de gezonde levensduur. Van voeding is bijvoorbeeld bekend dat het veroudering afremt (calorische restrictie) en epigenetische veranderingen teweeg kan brengen.