Als het Universum is ontstaan in miljoensten van een seconde,hou je dan geen tijd over?

Gesteld wordt dat het Universum is ontstaan in een miljoenste van een miljoenste van een miljoenste, env. van een seconde. Als je een tijdseenheid gaat onderverdelen als gesteld, en het Universum ontstaat, dus tijd en ruimte ontstaat, dan blijft er van die seconde altijd tijd over in een periode dat er nog geen tijd was. Wat is het dan wel?