• De huidige wereld wordt gekenmerkt door globalisering en groeiende interconnectiviteit, maar wat is nu de historische diepgang van deze processen en wat leert dat ons over de wereld van nu?

Deze vraag, geformuleerd door prof. dr. Nico Roymans (CLUE/VU Archeologie), is door de faculteit Geesteswetenschappen van de VU geselecteerd als een van de vragen die wij als facultaire gemeenschap belangrijk vinden voor de nationale wetenschapsagenda, vanwege het historisch perspectief op globalisering en interconnectiviteit en het maatschappelijk belang van historische reflectie op deze processen. De vraag past bij het profileringsthema 'Connected World' van de VU. Onder dit thema Connected World brengt de VU alfa, gamma en bèta onderzoekers bijeen om onderzoek te doen over de vraag wat het betekent om te leven in een wereld waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Een vraag die allen raakt en die verstrekkende gevolgen heeft voor mensen, bedrijven, overheden en de wetenschap zelf (zie: http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/profiel-en-missie/profileringsthemas/connected-world/index.asp).