‘Smart’ gaat vaak samen met verhoogd energieverbruik, hoe kunnen we dit keren?

De inpassing van decentrale bronnen (wind, zon, biomassa, waterkracht, etc.) is een belangrijk voor het minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. In deze decentralisering spelen smartgrids en ICT een belangrijke rol want zij moeten vraag en aanbod lokaal op elkaar afstemmen.