Sustainable Development Goals (SDG's) voor inclusieve mondiale ontwikkeling

Mondiale uitdagingen zijn complex en vragen om een interdisciplinaire aanpak. Het perspectief van mondiale inclusiviteit vraagt bovendien om het leggen van verbindingen tussen onderwerpen als publieke goederen, internationale economische systemen, politieke en rechtssystemen, conflicten, genderongelijkheid, watermanagement, voedselproductie en consumptie, ICT, etc. en om het verbinden van Nederlandse en lokale, niet-westerse wetenschappelijke partners. Toegang tot een palet aan onderzoeksmate...Lees meer

Beschrijving

Armoede is, naast het ontvluchten van oorlogsgeweld, één van de belangrijkste factoren die internationale migratie bevorderen.

Lees meer
Beschrijving

Waarom bestaan er zulke grote welvaartsverschillen tussen regio’s in de wereld en veranderen deze in de tijd? Duizend jaar geleden waren de welvaartsverschillen tussen de werelddelen gering.

Lees meer
Beschrijving

Ongelijkheid staat zeer hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Niet alleen in Nederland, maar in grote delen van de wereld.

Lees meer
Beschrijving

Om de capaciteit van de aarde te bepalen, is een aantal factoren van belang. De aarde is als het ware een (eco)systeem met energietoevoer van de zon.

Lees meer
Beschrijving

Met een groeiende wereldbevolking en een sterk veranderd consumptiepatroon is één van de grootste uitdagingen om de komende decennia de wereld duurzaam te voorzien van voldoende en vooral ook gezo

Lees meer
Beschrijving

Onze mondiale samenleving staat voor een groot aantal, om diverse redenen nogal weerbarstige, uitdagingen.

Lees meer
Beschrijving

Migratie is geen nieuw fenomeen. Europa is mede vormgegeven door de culturele, religieuze en sociaaleconomische diversiteit die het gevolg was van eeuwenlange migratie.

Lees meer
Beschrijving

Burgers, bedrijven, markten en naties zijn in toenemende mate en over landsgrenzen heen met elkaar verweven en daarmee ook in toenemende mate kwetsbaar op economisch, maatschappelijk en sociaal vla

Lees meer
Beschrijving

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zeker voor infectieziekten. Deze vraag gaat zowel in op het vaststellen van de aard van een infectieziekte als op de behandeling ervan.

Lees meer
Beschrijving

Mondigheid van burgers, digitalisering, globalisering en andere voor onze hedendaagse samenleving karakteristieke ontwikkelingen zetten klassieke vormen van organisatie, bestuur, wetgeving, handhav

Lees meer
Beschrijving

Zeer grote gegevensbestanden, big data genoemd, spelen een steeds grotere rol op steeds meer terreinen, van klimaat, gezondheidszorg en financieel verkeer tot astronomie, deeltjesfysica en energie.

Lees meer
Beschrijving

Netwerken spelen een vitale rol in onze maatschappij.

Lees meer