NeuroLabNL: dè werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek

Hieronder vindt u de vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda die aan de route NeuroLabNL: dè werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek zijn gerelateerd.

Terug naar de routepagina

Beschrijving

Burgers hebben steeds meer behoefte om zelf actief betrokken te worden in de maatschappij en een actieve bijdrage te leveren aan zowel hun eigen welzijn en gezondheid als aan maatschappijgeoriëntee

Lees meer
Beschrijving

Van de Nederlandse samenleving, met zijn open economie en internationale oriëntatie, wordt een enorme veerkracht gevraagd.

Lees meer
Beschrijving

Burgers, bedrijven, markten en naties zijn in toenemende mate en over landsgrenzen heen met elkaar verweven en daarmee ook in toenemende mate kwetsbaar op economisch, maatschappelijk en sociaal vla

Lees meer
Beschrijving

Deze brede vraag bevat een reeks van onderliggende vragen over welke psychologische, lichamelijke, sociale en cognitieve factoren bijdragen aan de ontwikkeling van en ten grondslag liggen aan ontwi

Lees meer
Beschrijving

Onderwijs dient uiteenlopende doelen. Zo moet het onderwijs vaardigheden aanleren en kennis overdragen zodat leerlingen de beste kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Lees meer
Beschrijving

Creativiteit is de motor van de samenleving: geen innovatie zonder verbeeldingskracht. Nederland heeft een wereldreputatie als het gaat om conceptontwikkeling en grensverleggend ontwerp.

Lees meer
Beschrijving

We gebruiken taal om te communiceren, gedachten te formuleren en uiting te geven aan onze emoties.

Lees meer
Beschrijving

Deze vraag gaat over menselijk gedrag en perceptie. Menselijk gedrag is complex.

Lees meer
Beschrijving

De gezondheidszorg richt zicht op het voorkomen en genezen van ziekten waar dat kan.

Lees meer
Beschrijving

Onze hersenen bevatten een ingebouwde biologische klok die ervoor zorgt dat ons gedrag en ons lichaam het natuurlijke dag-nachtritme volgen.

Lees meer
Beschrijving

Slaap beïnvloedt zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid.

Lees meer
Beschrijving

Sinds een aantal jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar sport en beweging en de relatie met voeding en gezondheid.

Lees meer
Beschrijving

De gevolgen van chronische psychische en/of fysieke aandoeningen, stress en handicaps, zoals stress bij chronisch zieken, somatisch onverklaarde klachten, en verstandelijke beperkingen, zijn groot.

Lees meer
Beschrijving

Neurologische, psychiatrische en psychische aandoeningen zoals Alzheimer, Parkinson, MS, depressie, angststoornissen, burn out of ADHD, komen veel voor in alle levensfasen.

Lees meer
Beschrijving

Een te hoog lichaamsgewicht, of zelfs de extreme variant obesitas, komt in Nederland steeds vaker voor.

Lees meer
Beschrijving

De effectiviteit van geneesmiddelen en geneeswijzen laat nogal eens te wensen over.

Lees meer
Beschrijving

Dankzij de ontwikkeling van geneesmiddelen, betere voeding en meer hygiënische omstandigheden is de gemiddelde levensverwachting - vooral in de westerse wereld - de afgelopen eeuw met tientallen ja

Lees meer
Beschrijving

De geneeskunde houdt zich van oudsher bezig met de invloed die ziektes of afwijkingen hebben op het menselijk functioneren.

Lees meer
Beschrijving

De medische zorg zal zich de komende jaren snel nog verder ontwikkelen van invasief naar minimaal-invasief.

Lees meer
Beschrijving

Het gebruik van grote hoeveelheden data in de medische sector is in een stroomversnelling geraakt.

Lees meer
Beschrijving

Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller en hebben steeds meer invloed op het menselijk bestaan.

Lees meer
Beschrijving

Een dag zonder gebruik van computers is vrijwel ondenkbaar. Dat technologie ons in toenemende mate vergezelt in bijna alle aspecten van ons leven is dan ook onvermijdelijk.

Lees meer
Beschrijving

Het menselijk lichaam bestaat uit meer dan honderd biljoen cellen. De cellen voeren alle functies van het lichaam uit en vormen zo de basis van leven.

Lees meer
Beschrijving

De anatomie van het zenuwstelsel is inmiddels goed bekend. Ook in termen van diagnostiek zijn grote stappen gezet.

Lees meer
Beschrijving

In onze maatschappij zijn efficiënt en veilig verkeer en vervoer van groot belang.

Lees meer
Beschrijving

De culturele en religieuze diversiteit in de Nederlandse samenleving is de afgelopen decennia toegenomen.

Lees meer
Beschrijving

Voor een kenniseconomie als Nederland is de mens het belangrijkste kapitaal.

Lees meer
Beschrijving

Ons brein, en in bredere zin ons zenuwstelsel, blijft tot op heden een mysterieus orgaan. Vragen als: wanneer is de mens een van zichzelf bewust wezen geworden; bestaat een collectief brein?

Lees meer
Beschrijving

Zeer grote gegevensbestanden, big data genoemd, spelen een steeds grotere rol op steeds meer terreinen, van klimaat, gezondheidszorg en financieel verkeer tot astronomie, deeltjesfysica en energie.

Lees meer
Beschrijving

De ontwikkeling van technologie die direct kan communiceren met het menselijk lichaam kan leiden tot geheel nieuwe manieren om gezondheid te stimuleren en ziektes te bestrijden.

Lees meer
Beschrijving

Ondanks betere behandelingsmethoden overlijden in Nederland elk jaar nog ongeveer 45.000 mensen aan de ziekte kanker. Daarmee is het de belangrijkste doodsoorzaak.

Lees meer