Nano- en quantumtechnologie voor de vierde industriële revolutie

Game changing technologies to enable the fourth industrial revolution:
Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse economie concurrerend blijft? Hoe krijgen we grip op de onvoorspelbaarheid van complexe netwerken en chaotische systemen? Kunnen we slimme materialen en constructies ontwerpen met nieuwe geavanceerde eigenschappen? Wat volgt op het elektronische siliciumtijdperk: beyond Moore? Wat gaan de quantum computer en het quantum internet voor ons betekenen?

Over deze en andere v...Lees meer

Beschrijving

Voor grootschalige toepassing van duurzame energiebronnen als zonne-energie en windenergie is het beschikbaar zijn van energie op het juiste moment en op de juiste plaats één van de cruciale uitdag

Lees meer
Beschrijving

Er zijn tegenwoordig verschillende vervoersmogelijkheden beschikbaar, die alle hun voor- en nadelen hebben.

Lees meer
Beschrijving

Voor een kenniseconomie als Nederland is de mens het belangrijkste kapitaal.

Lees meer
Beschrijving

Voor een kenniseconomie als Nederland is de mens het belangrijkste kapitaal.

Lees meer
Beschrijving

Er vindt op dit moment een vierde industriële revolutie plaats: de transitie van de industrie naar een digitale wereld waarin ICT diep doordringt in alle facetten van het productieproces.

Lees meer
Beschrijving

Nederland is een kleine open economie die voor een groot deel meedeint op de Europese en zelfs op de wereldconjunctuur.

Lees meer
Beschrijving

Informatievrijheid biedt de maatschappij tal van nieuwe mogelijkheden en kansen, bijvoorbeeld in de opsporing van criminaliteit via big data, of bij de toegang tot medische informatie voor het gebr

Lees meer
Beschrijving

Nieuwe digitale technologieën, onbetrouwbare software, en groeiende mogelijkheden om grote hoeveelheden data te verwerken kunnen leiden tot privacy‑ en securityproblemen.

Lees meer
Beschrijving

Sensornetwerken, het Internet of Things en geavanceerde modellen gaan een grote efficiencyslag mogelijk maken bij het duurzaam beheer en onderhoud van onze zeer kostbare infrastructuur.

Lees meer
Beschrijving

Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller en hebben steeds meer invloed op het menselijk bestaan.

Lees meer
Beschrijving

Technologie is in potentie een bron van welvaart. De positieve effecten ervan, zoals verhoogde productiviteit en voorspoed, zijn echter vaak pas op de wat langere termijn merkbaar.

Lees meer
Beschrijving

De opkomst van informatie- en communicatietechnologie en meer recent de gegroeide aandacht voor de mogelijkheden die big data bieden, hebben reeds ingrijpende gevolgen gehad voor het functioneren v

Lees meer
Beschrijving

Door de snelle technologische ontwikkelingen veroudert software snel. Dit is momenteel vooral een probleem in sectoren die relatief vroeg geautomatiseerd zijn, zoals de bankensector.

Lees meer
Beschrijving

De huidige siliciumgebaseerde halfgeleidertechnologie vormt de basis van alle moderne elektronica, zoals pc’s, laptops, tablets, telefoons en sensoren.

Lees meer
Beschrijving

De kwantumcomputer fascineert al jaren zowel wetenschappers als het grote publiek, maar is het ook echt mogelijk zo’n apparaat te bouwen?

Lees meer
Beschrijving

Het ontwerp van nieuwe materialen kan een enorme invloed op ons leven en onze leefomgeving hebben.

Lees meer
Beschrijving

Netwerken spelen een vitale rol in onze maatschappij.

Lees meer
Beschrijving

Symmetrieën komen overal voor in de natuur, en op dit punt komen wis- en natuurkunde elkaar tegen. Opmerkelijk genoeg blijkt symmetrie ook een grote rol te spelen in de wereld van getallen.

Lees meer