Energietransitie

Hoe maken we de transitie naar een duurzame energievoorziening?

Deze route bundelt en integreert de kennis die nodig is om een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw aan te pakken: de wereldwijde transitie naar een duurzaam, schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Dit is een complex vraagstuk met technologische, economische en sociale aspecten, waarvoor geen enkele discipline op zichzelf de oplossing in handen heeft. Samenwerking over de grenzen van discip...Lees meer

Beschrijving

Koolstof , stikstof en fosfor zijn de elementaire bouwstenen van het leven.

Lees meer
Beschrijving

De zee is essentieel voor onze toekomstige voorziening van energie, voedsel en grondstoffen. De kennis over het oceaansysteem is echter nog steeds zeer gelimiteerd.

Lees meer
Beschrijving

De chemie heeft de mensheid een niet te onderschatten verbetering in kwaliteit van leven gebracht.

Lees meer
Beschrijving

De ombouw van onze huidige, niet-duurzame energievoorziening naar een duurzaam systeem is een heel complex en tegelijkertijd urgent probleem met een veelheid aan onder meer technisch-wetenschappeli

Lees meer
Beschrijving

De toekomstige energievoorziening zal voornamelijk uit duurzame bronnen dienen te komen.

Lees meer
Beschrijving

Zonne-energie is de duurzame energiebron met het grootste mondiale potentieel.

Lees meer
Beschrijving

Windenergie is een belangrijke bron van duurzame energie.

Lees meer
Beschrijving

De toekomstige energievoorziening zal voornamelijk uit duurzame bronnen moeten bestaan. Eén van de ideeën is om energie uit rivieren en zee te gaan gebruiken.

Lees meer
Beschrijving

Een urgent vraagstuk is hoe te voldoen aan onze steeds groeiende energiebehoefte, en tegelijk de CO2-uitstoot te verminderen.

Lees meer
Beschrijving

Omdat fossiele energiebronnen uitgeput raken en bij hun verbranding het broeikasgas kooldioxide vrijkomt, is het van belang om zogeheten schoon-fossiele brandstof te ontwikkelen.

Lees meer
Beschrijving

Zowel bij het samenvoegen van atoomkernen (kernfusie) als het splijten ervan (kernsplijting), komt veel energie vrij.

Lees meer
Beschrijving

Voor grootschalige toepassing van duurzame energiebronnen als zonne-energie en windenergie is het beschikbaar zijn van energie op het juiste moment en op de juiste plaats één van de cruciale uitdag

Lees meer
Beschrijving

Er zijn tegenwoordig verschillende vervoersmogelijkheden beschikbaar, die alle hun voor- en nadelen hebben.

Lees meer
Beschrijving

Met de groeiende toename van mobiliteit en vervoer moeten aandrijfsystemen van transportmiddelen energiezuiniger en milieuvriendelijker worden.

Lees meer
Beschrijving

Vragen over vrijheid en verantwoordelijkheid raken aan de kern van ons begrip over de mens.

Lees meer
Beschrijving

Onze mondiale samenleving staat voor een groot aantal, om diverse redenen nogal weerbarstige, uitdagingen.

Lees meer
Beschrijving

De ultieme maatschappelijke opgave op het gebied van grondstoffen, energie en materialen is het realiseren van een circulaire economie, waarbij niets verloren gaat en de reststroom van het ene proc

Lees meer
Beschrijving

Duurzame manieren om onze toekomstige welvaart te garanderen staan hoog op de agenda. In de natuur bestaat afval niet: alle stoffen worden opnieuw gebruikt.

Lees meer
Beschrijving

Creativiteit is de motor van de samenleving: geen innovatie zonder verbeeldingskracht. Nederland heeft een wereldreputatie als het gaat om conceptontwikkeling en grensverleggend ontwerp.

Lees meer
Beschrijving

Deze vraag gaat over menselijk gedrag en perceptie. Menselijk gedrag is complex.

Lees meer
Beschrijving

Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller en hebben steeds meer invloed op het menselijk bestaan.

Lees meer
Beschrijving

Technologie is in potentie een bron van welvaart. De positieve effecten ervan, zoals verhoogde productiviteit en voorspoed, zijn echter vaak pas op de wat langere termijn merkbaar.

Lees meer
Beschrijving

Zeer grote gegevensbestanden, big data genoemd, spelen een steeds grotere rol op steeds meer terreinen, van klimaat, gezondheidszorg en financieel verkeer tot astronomie, deeltjesfysica en energie.

Lees meer
Beschrijving

Het ontwerp van nieuwe materialen kan een enorme invloed op ons leven en onze leefomgeving hebben.

Lees meer
Beschrijving

Netwerken spelen een vitale rol in onze maatschappij.

Lees meer