Hoe kunnen de unieke natuurwaarden van de Wadden worden behouden met tegelijkertijd ruimte voor duurzaam menselijk medegebruik?

Toelichting op uw vraag (maximaal 200 woorden) 
Kennis voor een duurzame toekomst voor de Wadden Het waddengebied, dat zich uitstrekt van Den Helder in Nederland tot Esbjerg in Denemarken, omvat een omvangrijk geheel van barrière-eilanden, zee, droogvallende platen en kwelders, waar natuurlijke processen nog vrijwel ongestoord verlopen. Het waddengebied omvat 60% van alle getijdengebieden in Europa en Noord-Afrika en biedt een habitat voor een rijke en gevarieerde flora en fauna. Het waddengebied bevat ook eeuwenoude cultuurlandschappen die de weerslag vormen van een unieke menselijke adaptatie aan de dynamiek van een bijzonder kustgebied. Vanwege haar unieke natuurwaarden is de Waddenzee in 2009 bijgeschreven op de UNESCO-wereld erfgoederen lijst. In het trilaterale Waddengebied wonen naar schatting 3,5 miljoen mensen op 17,500 km2 land op minder dan 5 meter boven of onder zee niveau. De cruciale onderzoeksvraag voor de komende jaren is in welke sectoren geïnvesteerd moet worden om een significante en blijvende bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van de sociaaleconomische positie van de inwoners van het waddengebied en tegelijkertijd de unieke natuurwaarden van het Waddengebied als UNESCO Werelderfgoed te behouden. Kortom: Hoe de unieke natuurwaarden van de Wadden te behouden met tegelijkertijd ruimte voor duurzaam menselijk medegebruik? Deze vraag is vanuit zowel wetenschappelijk als maatschappelijk perspectief relevant.