L31. Hoe ontstaat diabetes type 1 en 2 en hoe kan dit eerder opgespoord worden en vervolgens op individuele basis worden behandeld?

Label 
L31
Diabetes is een ziekte die wordt veroorzaakt door een afwezigheid of tekort aan insuline en/of een verminderde gevoeligheid voor insuline. Insuline wordt gemaakt door de alvleesklier. Bij type 1 diabetes is er een misplaatste afweerreactie tegen de eigen pancreascellen opgetreden en is er een volledige afwezigheid van insuline. Type 2 diabetes wordt meestal veroorzaakt door een verminderde gevoeligheid voor insuline, meestal ontstaan door overgewicht, waarbij de eigen alvleesklier niet meer voldoende insuline kan produceren om deze ongevoeligheid te overkomen. Insuline speelt een rol, bij de glucose (bloedsuiker) huishouding maar ook bij vele andere stofwisselingsprocessen. Diabetes leidt niet alleen tot een verstoorde glucosespiegel en andere stofwisselingsproblemen maar daarnaast tot versnelde en ernstige vaatproblemen, bijvoorbeeld in de kleine vaatjes (leidend tot oogproblemen of nierproblemen) maar ook in de grote vaten (leidend tot b.v. hartziekten).Onderzoek op het gebied van diabetes richt zich op vele facetten van de ziekte, zowel de oorzaak (b.v. de immuunreactie die leidt tot type 1 diabetes), als de behandeling (een betere behandeling van glucosespiegel door slimme combinaties van continue glucose sensors, door de huid) en daarop inspelende insuline pompjes, als ook de preventie en behandeling van aan diabetes gerelateerde orgaanproblematiek. In Nederland wordt veel en goed diabetes onderzoek verricht waarbij de verbinding tussen zeer fundamenteel onderzoek, experimenteel onderzoek en patientgebonden onderzoek wordt gemaakt.

Het positieve effect van Ayur Veda op diabetes type 2

Hoe kunnen constante glucosesensoren voor mensen met diabetes type 1 zo geproduceerd worden dat het door iedereen gebruikt kan worden en door de verzekering gedekt wordt?

Hoe kunnen mensen met diabetes type 1 en 2 ondanks hun diabetes zo gelukkig mogelijk leven?

Hoe ontstaat diabetes type 2 precies, waarom zijn er zoveel individuele verschillen in het ontstaan van diabetes en hoe kunnen deze verschillen optimaal gebruikt worden in de behandeling van mensen met diabetes?

Is het mogelijk om een alvleeskliertransplantatie uit te voeren om diabetes type-1 te genezen of is een kunstmatige alvleesklier realistisch?

Kunt u in Nederland ook het programma introduceren om diabetes type 2 om te keren (ongedaan te maken?)

Met welke geïntegreerde preventieve aanpak kunnen we amputatie bij diabetes voorkomen?

Waarom weten we nog steeds niet de oorzaak van diabetes type 1

Welke apparaten kunnen ontwikkeld worden zodat mensen met diabetes die insuline gebruiken hun bloedsuiker zorgeloos en non-invasief in balans kunnen houden?

Kan vroegtijdige identificatie van magnesiumtekorten en suppletie met magnesium patiënten met diabetes helpen?

Kan metformine ernstig zieke patiënten beschermen tegen orgaanschade?

Zijn er mogelijkheden het risico op chronisch nierfalen bij diabetes of hoge bloeddruk te beperken

Waarom hebben veel diabetespatienten een te laag magnesium?

In hoeverre heeft een laag koolhydraten dieet invloed op de medicatie, gewicht en bloedsuikerwaardes bij diabeten

Wat bepaalt of iemand met overgewicht diabetes type 2 ontwikkelt?

Hoe kunnen we de data die voorkomen uit de diverse systeem-biologische studies zo goed mogelijk aan elkaar koppelen om een betere behandeling te krijgen van (metabole) ziekten zoals Alzheimer en diabetes?

Kunnen we in de toekomst obesitas en diabetes behandelen door activatie van bruin vet?

Waarom kunnen we niet vroegtijdig voorspellen wie een bepaalde ziekte (bijv diabetes) krijgt?

Waarom worden de chronische ziekten zoals diabetes of Parkinson niet GENEZEN door gebruik te maken van stamcellen ?

Wat hebben overgewicht en diabetes met Nierziekten te maken?

Wat is de rol van darmflora op het ontstaan van zgn Westerse ziekten, zoals obesitas, diabetes, chronische darmontsteking en allergieen?

Wat zijn de onderliggende mechanismen die gedeeld worden tussen veroudering van het reproductieve systeem, type 2 diabetes, en hart- en vaatziekten?

Welke interventie is nodig om diabetespatiënten (en hun behandelaars) aan te zetten zich (in eerste instantie) te richten op een voedingspatroon met veel Minder Koolhydraten.

Welke rol spelen verzadigd en onverzadigd vet in het ontstaan van type 2 diabetes en hart- en vaatziekten?

Worden kinderen later gezondere volwassenen met minder overgewicht, hypertensie, diabetes en nierschade als zij al vroeg weten wat de gevolgen kunnen zijn van teveel zout eten?