L18. Hoe kunnen we hart- en vaatziekten (atherosclerose,hartfalen,boezemfibrilleren en trombose) op individueel niveau vroeg voorspellen en op individueel niveau voorkomen en behandelen?

Label 
L18
Hart- en vaatziekten komen vaak voor in Nederland. Toenemende obesitas, veroudering en een ongezonde levensstijl zijn factoren die een negatieve invloed hebben op het cardiovasculaire systeem. Bovendien komen aangeboren hartafwijkingen in Nederland veel zelfs vaker voor dan kinderkanker, terwijl dit veel minder aandacht krijgt. De roep van de vragenstellers is om hart- en vaatziekten te kunnen diagnosticeren en behandelen voordat ze klinisch manifest worden. Bovendien wil men weten wat de genetisch risicofactoren zijn en wat de onderliggende oorzaak is van een abnormale hart- en vaat functie. De stand van wetenschap in Nederland is bij uitstek geschikt om dit in de komende 10 jaar naar een nog hoger niveau te tillen. Er zijn veel sterke Nederlandse onderzoeksgroepen die in staat zijn dit onderwerp op een grensverleggende manier te realiseren.

De invloed van een familiair verhoogd cholesterol op het krijgen en voorkomen van hart en vaatziekten.

Hoe kunnen hart- en vaatziekten eerder herkend worden, om erger te voorkomen?

Hartfalen zal niet bij alle patiënten te voorkomen zijn. Hoe kunnen we de behandeling verbeteren en de kwaliteit van leven met hartfalen optimaliseren?

Hoe kunnen hart- en vaatziekten herkend worden voordat ze echt toeslaan?

Hoe kunnen hartfalen en boezemfibrilleren beter behandeld worden?

Hoe kunnen niet-coderende RNA moleculen een grote impact hebben op hart en vaatziekten?

Hoe kunnen risicofactoren voor hart- en vaatziekten het ziekteproces later in het leven voorspellen?

Hoe kunnen we de kennisachterstand beter. Hartinfarcten bij vrouwen inhalen

Hoe kunnen we hart- en vaatziekten op individueel niveau beter voorspellen en beter behandelen?

Hoe kunnen we het scheuren van een atherosclerotische plaque voorkomen ?

Hoe kunnen we het scheuren van een atherosclerotische plaque voorkomen?

Hoe kunnen we kinderen met een aangeboren hartafwijking op de volwassen leeftijd normaal deel laten uitmaken van de maatschappij?

Hoe kunnen we met behulp van biomaterialen het herstel van hartweefsel bevorderen na een hartinfarct of lekkende hartklep?

Hoe kunnen wij de therapie van hartritmestoornissen en hartfalen effectiever en goedkoper maken?

Hoe kunnen wij ouderen het best behandelen om hart- en vaatziekten te voorkomen rekening houdend met de kwaliteit van leven?

Is een dunne huid een voorspeller van een groter risico op een hartinfarct?

Kan een vaccin het probleem van hart- en vaaztziekten oplossen

Kun je door beter slapen hart- en vaatziekten helpen verminderen.

Kunnen patiënten met hartfalen behandeld worden zodat zij beter en langer leven?

Kunnen we 'vulnerable' plaques in een vroeg stadium opsporen om daarmee hart- en vaatziekten te voorkomen?

Kunnen we atherosclerotische plaques in de bloedvatwand laten verdwijnen ?

Kunnen we atherosclerotische plaques in de vaatwand laten verdwijnen?

Kunnen we de behandeling door percutane interventies van structurele hartziekten verbeteren?

Kunnen we de bestaande maar niet functionele microvasculatuur in ons lichaam stimuleren met behulp van lichaamseigen niet-coderend RNA om zo hart- en vaatziekten te voorkomen en genezen?

Kunnen we een betere behandeling en prognose realiseren voor patienten met hartfalen?

Kunnen we in de toekomst vaccineren tegen atherosclerose, de belangrijkste oorzaak van hart- en vaatziekten?

Met welke moleculaire technieken kunnen we de vroegste veranderingen in de hartspier die uiteindelijk leiden tot hartfalen detecteren?

Met welke tests en strategieën kunnen we hart- en vaatziekten in verschillende situaties het beste eerder herkennen?

Onderzoeken verband tussen genetische afwijkingen hart.

Verandering van karakter na een open hart operatie

Veroorzaakt cholesterol hart- en vaatziekten, of is suiker de oorzaak?

Via welke mechanismen ontstaat atherosclerose, de belangrijkste oorzaak van hart en vaatziekten?

Waarom collaberen de haarvaten in ons lichaam tijdens shock?

Waarom zit het hart van de mens links?

Wat gebeurt er in de vaatwand als een bloedvat wordt afgesloten door atherosclerose en hoe kunnen we dit proces stoppen, zodat minder mensen sterven aan hart- en vaatziekten?

Wat is de rol van het immuun systeem op het dichtslibben van een bypass rondom het hart en in de benen na een bypass operatie.

Wat is het effect (voordelen en nadelen) van het starten met cardiovasculaire medicatie zoals cholesterolverlagers en bloeddrukverlagers bij oudere (80+) patienten?

Wat is het effect (voordelen en nadelen) van het stoppen met cardiovasculaire medicatie zoals cholesterolverlagers en bloeddrukverlagers bij oudere (80+) patienten?

Wat zijn de mechanismen die ten grondslag liggen aan hartfalen met een normale ejectiefractie?

Welke alternatieve geneeswijzen bestaan er voor hartklachten?

Welke preventiestrategie is het meest effectief in het verlagen van de kans op trombose bij hart- en vaatziekten?

Welke preventieve maatregelen zijn succesvol in preventie van hart en vaatziekten bij vrouwen na een reproductieve aandoening (zoals zwangerschapsvergiftiging, vroeggeboorte)?

Welke rol spelen de kleinste bloedvaatjes in ons lichaam bij het ontstaan van hart- en vaatziekten?

Welke rol spelen verzadigd en onverzadigd vet in het ontstaan van type 2 diabetes en hart- en vaatziekten?

Welke verschillen zijn er tussen mannen en vrouwen t.a.v. de klachten, risicofactoren, oorzaken, ontwikkeling, diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten?

Wat zijn de onderliggende mechanismen die gedeeld worden tussen veroudering van het reproductieve systeem, type 2 diabetes, en hart- en vaatziekten?

Welke factoren kunnen worden gereguleerd om arteriogenese te stimuleren in mensen met perifeer arterieel vaatlijden?

Welke rol spelen acetyltransferases en deacetylases in cardiovasculaire ziekten en kunnen we deze enzymen beïnvloeden als therapie tegen cardiovasculaire ziekten?

Onderzoek naar takayasu

In hoeverre is een scad te voorkomen als je er al één gehad hebt en er geen duidelijke oorzaak gevonden is.

Is een SCAD aandoening (spontane dissectie kransslagader) erfelijk?

Is/kan fibromusculaire dysplasie (FMD)een oorzaak zijn van mijn SCAD? (spontane dissectie van de kransslagader)

Waardoor wordt een spontane dissectie van de kransslagader (SCAD) veroorzaakt?

Wat is de oorzaak van een SCAD?

Hoe kunnen we de detectie en behandeling van vasculaire inflammatie ter voorkoming of behandeling van atherosclerose verbeteren?

Hoe kunnen we de opsporing en behandeling van cardiovasculaire schade als gevolg van bijnier oorzaken verbeteren?

Hoe kunnen we een gezonde levensstijl ter voorkoming van cardiovasculaire en late-onset ziekten zoals kanker bevorderen?

Hoe kunnen we klinische richtlijnen voor de preventie en behandeling van cardiovasculaire en andere (late-onset) ziekten zoals kanker en ontstekingsziekten het meest effectief implementeren?

Is het geslacht van invloed op de detectie en behandeling van cardiovasculaire ziekten?

Hoe sterven mensen..

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van trombose?

Hoe kunnen we het proces van de ontwikkeling van atherosclerose om te keren?

Op welke manieren kan neovascularisatie zo beïnvloed worden zodat dit bijdraagt aan het herstel van patiënten die lijden aan cardiovasculaire aandoeningen en kanker?

Is het echt nodig dat half Nederland bloeddrukverlagende medicatie gebruikt?

Welke nieuwe behandelingen kunnen op effectieve wijze bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden klachten verlichten en amputatie van het been voorkomen ?

Welke nieuwe behandelingen kunnen op effectieve wijze bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden klachten verlichten en amputatie van het been voorkomen?

Is er verband met shock i.v.m. te weinig rond stromend bloed en later het krijgen van spataderen

Kunnen we effectieve strategieen ontwikkelen om te voorkomen dat een coronair vat opnieuw dichtslibt na plaatsing van een stent?

Wat is de rol van het immuunsysteem in het herstel van de vaatwand na een chirurgische ingreep ter behandeling van atherosclerose?

Kan een bloedvat zodanig geoptimaliseerd worden dat er geen atherosclerose meer in ontstaat?

Hoe ontstaat atherosclerose?

Kunnen cardiometabole ziekten worden uitgesteld en de gevolgen ervan gereduceerd met vroege genetische screening?

Behandelingen van hart- en vaatziekten worden steeds beter, maar kunnen we niet voorspellen wie ziek wordt om dat daarna te voorkómen?

Hoe komt het dat de ene persoon met overgewicht of obesitas veel eerder diabetes of hart- en vaatziekten krijgt dan de andere?

Hoe bevorderen we de volksgezondheid op het terrein van obesitas en hart- en vaatziekten, terwijl we de microbiële voedselveiligheid optimaliseren

Is het mogelijk aan de hand van de hartslag te berekenen hoeveel calorieën we verbruiken?

Is het mogelijk aan de hand van de hartslag te berekenen hoeveel calorieën we verbruiken?

Waarom heeft de wereld nog steeds geen oplossing voor ziektes als kanker, hart problemen en hersen problematiek

Kan het remmen van mestcellen de incidentie van acute cardiovasculaire syndromen verminderen?

Zijn immuuncellen zo te programmeren dat ze atherosclerose verminderen?

Is heftige vermoeidheid een erkende bijwerking van statines en kan die tegengegaan worden door het gebruik van Q10

Hoe kan colaterlate bloedvoorziening verbeterd worden

Wat doen statines met het vrouwenlichaam?

Kan men de aanleg voor trombose sneller opsporen?

Waarom kan er geen middel uitgevonden worden die onze aderen kan doorspoelen en de cholesterol aanslag kan oplossen zoals we dat ook doen met een waterleiding die door kalkaanslag ook verstopt raakt?

Vermindert aanleg voor de ene ziekte (hart-en vaatziekte) de aanleg voor een andere ziekte (kanker) en kun je daar geneeswijzen uit afleiden?

Meer onderzoek naar behandelmethode voor HCM bij jonge kinderen

Kunt u een betere oplossing vinden (zoals een operatie) i.p.v. een steunkous.

Hoe zorg je dat niemand meer voor niks een bloedtransfusie krijgt?

Vervolgens inzoomen op vraag