Casimir Natuurkunde voor innovatie: waarom is dit nuttig?

Toelichting op uw vraag (maximaal 200 woorden) 
Casimir Natuukunde omvat tegenwoordig fundamentele onderwerpen die variëren van de rol van het kwantum vacuüm in fundamentele Fysica en kosmologie, de statische en dynamische eigenschappen van het kwantum en klassieke Casimir effect, atoom-oppervlakte interacties in de lage temperaturen natuurkunde en thermische atomen en moleculen, tot niet-evenwichtsverschijnselen en van der Waals krachten in biologische en zachte materie systemen. Er is de afgelopen jaren een erg snelle evolutie geweest, waarbij meer dan 60 Europeese Groepen (RNP CASIMIR) met verschillende expertise hebben bijgedragen aan theoretische en experimentele vooruitgang op dit gebied. Een groeiend aantal precisiemetingen van Casimir en Casimir-achtige effecten is uitgevoerd, waarbij gebruik werd gemaakt van moderne experimentele technieken en gelijktijdig theoretische modellen fundamentele natuurkundige vragen hebben opgepakt en inzicht hebben verschaft in de mogelijke toepassingen van deze verschijnselen voor micro/nanoelektromechanische systemen (MEMS/NEMS) architecturen, opto-elektrische systemen, superadhesie (Z-MAN/Gecko project), atoom chips, en flexibele grensvlakken zal de weg openen naar nieuwe technieken in engineering. Het begrijpen van Casimir fenomenen kan een revolutie betekenen voor de engineering mogelijkheden in bedrijven en aan de samenleving een aantal toepassingen met grote impact opleveren (sensoren, robotica etc.). Daarom is in de toekomst een sterke focus nodig op de verdere ontwikkeling van de Casimir Fysica in Nederland..