Waarom degenereert met elke generatie het taalgebruik, en waarom wordt hier niets aan gedaan?

Onder jongeren is tegenwoordig alles kut en fucking of erger. Dit lijkt nu normaal taalgebruik, maar voor ouderen is het dat niet. Hoe komt het dat dat soort woorden nu geaccepteerd wordt, en waarom zijn we niet in staat om dat in te dammen?