Wat is de invloed van de ruil economie op de verhouding formele : informele economie en in hoeverre verbetert de nieuwe ruileconomie de koopkracht van consumenten?

Steed meer mensen bieden goederen en diensten aan via het internet via portals zoals Marktplaats, Airbnb en Uber waarbij zij zowel koper als verkoper kunnen zijn. Hierdoor is hun koopgedrag aan het veranderen en kunnen zij tegen lagere prijzen goederen en diensten aanschaffen waardoor ze meer waar krijgen voor hun geld en zelfs geld kunnen verdienen. Tegelijk is veel van deze ruilhandel onzichtbaar en vindt plaats in de informele economie waarbij het tevens mogelijk wordt te ruilen zonder dat er een financiele transactie plaats vindt maar die wel degelijk economische waarde vertegenwoordigd. Uitgebreidere toelichting: http://www.gerardgeerlings.nl/?p=3490