Alle bijbehorende beleidsagenda's

Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies
Horizon 2020
Secure, clean and efficient energy
Horizon 2020
Smart Industry
HTSM
Veerkrachtige samenleving
NWO uitdagingen
Innovatieve leeromgevingen in het onderwijs
OCW
Achieve gender equality and empower all women and girls
UN Sustainable Development Goals
Reduce inequality within and among countries
UN Sustainable Development Goals
Professionaliseren: aandacht voor nieuwe beroepen in de gezondheidszorg
VWS