Alle bijbehorende beleidsagenda's

Verduurzaming en de ecologisering van de economie
EZ
Secure, clean and efficient energy
Horizon 2020
Nanotechnology
HTSM
ICT
HTSM
High tech materials
HTSM
Smart Industry
HTSM
Het sluiten van energie-, grondstof en waterketens
I&M
Circulaire economie
NWO uitdagingen