Alle bijbehorende beleidsagenda's

Burger aan zet
EZ
Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies
Horizon 2020
Energieke samenleving
I&M
Kennis, houding en vaardigheden in het onderwijs
OCW
Arbeid, zorg en zelfredzaamheid
SZW
Democratische rechtstaat
SZW
End poverty in all its forms everywhere
UN Sustainable Development Goals
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en identiteit
V&J
De kracht van de toegenomen sociale interactie
V&J
Innovatiecultuur stimuleren
VWS
Jeugd
ZonMw