Alle bijbehorende beleidsagenda's

Hoe positioneren Nederland en de EU zich op het vlak van internationale publieke goederen (IPG’s) zoals klimaat, duurzame ontwikkeling, financiële en economische governance en veiligheid in het veranderende mondiale krachtenveld, tussen de VS, China, andere opkomende machten en niet-statelijke actoren?
BuZa
Hoe kan Nederland, met de EU en herkomst- en transitlanden, komen tot een gebalanceerde en gezamenlijke aanpak van migratie die recht doet aan veiligheids-, sociaaleconomische en humanitaire overwegingen?
BuZa
Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies
Horizon 2020
Secure, clean and efficient energy
Horizon 2020
Water
NWO
Smart culture
NWO
Veerkrachtige samenleving
NWO uitdagingen
Reduce inequality within and among countries
UN Sustainable Development Goals
Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
UN Sustainable Development Goals
Nieuwe verhoudingen en spanningen in onze samenleving
V&J