Alle bijbehorende beleidsagenda's

Mondiale voedselzekerheid, schaarste en transitie
EZ
Veerkrachtige samenleving
NWO uitdagingen
Armoede en schulden
SZW
De Participatiewet – arbeidsbeperkingen – medicalisering
SZW
End poverty in all its forms everywhere
UN Sustainable Development Goals
End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
UN Sustainable Development Goals