Alle bijbehorende beleidsagenda's

Business transformation
CREATIEVE INDUSTRIE
Sterke en innoverende groene kenniseconomie
EZ
Verduurzaming en de ecologisering van de economie
EZ
Security
HTSM
Financiering, verdienmodellen en andere marktbenadering
I&M
Maatschappelijk verantwoord innoveren
NWO
Circulaire economie
NWO uitdagingen
Veerkrachtige samenleving
NWO uitdagingen
Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
UN Sustainable Development Goals