Alle bijbehorende beleidsagenda's

Hoe kan Nederland, met het oog op een krachtiger Eurozone en een krachtiger Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid, bijdragen aan meer draagvlak onder burgers voor de EU door een concretere invulling van solidariteit en soliditeit binnen de Eurozone en de bredere EU?
BuZa
Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens
Horizon 2020
Energieke samenleving
I&M
Veerkrachtige samenleving
NWO uitdagingen
Democratische rechtstaat
SZW
Achieve gender equality and empower all women and girls
UN Sustainable Development Goals
Nieuwe verhoudingen en spanningen in onze samenleving
V&J