Alle bijbehorende beleidsagenda's

Hoe kunnen Nederland en de EU bijdragen aan de veiligheid en ontwikkeling van de ring rondom Europa, zowel de eerste, directe als de tweede eromheen? Wat zijn Nederlandse niches zowel in de eerste als tweede ring en welke rol speelt het instrumentarium voor OS en handelsbevordering daarin?
BuZa
Digitale weerbaarheid en cyberoperaties
DEFENSIE
Gezondheid en welzijn van mens en dier
EZ
Mondiale voedselzekerheid, schaarste en transitie
EZ
Planning op maat in de schaarse ruimte
EZ
Health, demographic change and wellbeing
Horizon 2020
Lighting
HTSM
Security
HTSM
Automotive
HTSM
Energieke samenleving
I&M
Gebiedsontwikkeling
I&M
Stedelijke distributie
LOGISTIEK TKI Dinalog
Kwaliteit van leven
NWO uitdagingen
Democratische rechtstaat
SZW
Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
UN Sustainable Development Goals
Nieuwe verhoudingen en spanningen in onze samenleving
V&J