Alle bijbehorende beleidsagenda's

Hogere toegevoegde waarde
AGRI&FOOD
Internationaal leiderschap
AGRI&FOOD
Meer met minder door duurzame, innovatieve voedselsystemen
AGRI&FOOD
Een krachtige en duurzame agrosector
EZ
Mondiale voedselzekerheid, schaarste en transitie
EZ
Smart Industry
HTSM
ICT
HTSM
Agro, food en tuinbouw
NWO
Big data
NWO uitdagingen
Voedselveiligheid en -zekerheid
TUINBOUW EN UITGANGSMATERIALEN
Gezondheid en welbevinden
TUINBOUW EN UITGANGSMATERIALEN
Water en voedsel
WATER