Technologie­agenda

Onderzoeksagenda's

De digitale samenleving
Decentrale, duurzame energiesystemen en -opslag
Dutch industry, smart(-est) industry
Duurzame en Productieve Landbouw voor Voedsel en Grond­stoffen
Integraal waterbeheer
Leefbaar­heid grote steden
Materiaal­schaarste, hergebruik en nieuwe materialen
Personalized health
Smart vehicles, smart traffic: naar een nieuwe mobiliteit