Onderzoeksagenda's

Verzamelt, ontwikkelt en deelt praktisch toepasbare kennis voor erfgoedzorg. Zorg voor het cultureel erfgoed betreft meer dan behoud en bescherming. Tegenwoordig stellen we steeds vaker de vraag hoe cultuurhistorische en sociaal-maatschappelijke waarden duurzaam kunnen worden ontwikkeld, benut en gebruikt op het gebied van Archeologie, Beschermde monumenten, Historisch landschap & Roerend erfgoed.