KNAW: Meertens Instituut

Onderzoeksagenda's

De relatie tussen dynamiek en diversiteit in taal
De relatie tussen sociale, geografische en diachrone diversiteit in cultuur
Externe aspecten van taal en cultuur
Grenzen aan culturele diversiteit
Grenzen aan taalvariatie
Kennis en cognitie taal en cultuur vanuit intern perspectief