Onderzoeksagenda's

Analyse van verkiezingsprogramma’s van politieke partijen en
kwantitatief en kwalitatief onderzoek op een groot aantal gebieden
Maatschappelijke kosten-batenanalyses van grote infrastructurele projecten
Publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het onderzoeksprogramma van het CBS omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens.
Ramingen van de economische ontwikkeling