Wat is donkere materie en wat is donkere energie?

Label 
N40
Een klein deel, 4%, van het heelal begrijpen we goed in termen van de bekende elementaire deeltjes (elektronen, quarks, etc. en de corresponderende antideeltjes) en hun interacties (de elektromagnetische kracht, de zwakke en de sterke kernkracht en de zwaartekracht). Van 96% van de energie in het heelal zien we wel de krachten maar we weten niet wat het is. Een deel van deze 96% is de donkere materie, het grootste deel wordt donkere energie genoemd. De zwaartekracht van de donkere materie is de kracht die melkwegstelsels en clusters van melkwegstelsels bij elkaar houdt; door de donkere energie daarentegen dijt het heelal als geheel juist steeds sneller uit. De zoektocht naar de 96% vindt natuurlijk met sterrenkundige methoden plaats, door de bewegingen van hemellichamen in kaart te brengen, en door gevoelige natuurkundige experimenten. Ook de theoretische fysica speelt hier een belangrijke rol. Op al deze gebieden zijn er in Nederland zeer vooraanstaande groepen die een prominente inbreng hebben in grote internationale onderzoeksprogramma's gericht op de samenstelling van de donkere materie en de toestandsvergelijking van de donkere energie, waaronder een groot Europees satellietproject dat geheel gericht is op het beantwoorden van juist deze vragen. Opheldering van het donkere deel van het heelal is één van de allergrootste uitdagingen in het fundamenteel onderzoek, en een waar Nederland een beslissende rol kan spelen.

Bestaat Donkere Materie uit Elementaire Deeltjes?

Hoe kunnen we het "donkere" deel van ons Universum, donkere materie en donkere energie, beter begrijpen?

Kun je donkere materie rechtstreeks meten?

Kunnen we donkere materie hier op aarde maken of detecteren?

Kunnen we het bestaan van donkere materie op korte termijn bewijzen?

Waarom "zien" de geleerden geen donkere materie?

Is donkere energie niet, net als zwaartekracht, de vervorming van ruimte en tijd.

Waarom breidt ons heelal zich steeds sneller uit!

Waaruit bestaat donkere materie?

Wat is de oorzaak van de versnelde uitdijing van het heelal?

Kan het zijn dat donkere materie en donkere energie niet bestaan.

Bestaat de zwarte materie tussen intergalactische ruimtes uit zwaartekracht die het gevolg is van het ontbreken van tijd en dus in feite anti-materie is?

Is er wellicht een verband tussen magnetisme en donkere energie dan wel donkere materie.

Hoeveel soorten actief en steriel neutrinos zijn er?

Hoe werkt de natuur op fundamenteel niveau?

Hoe zijn de kleinste en grootste structuren in het heelal met elkaar verbonden ?

Zijn neutrino's de oorzaak van het ontbreken van antimaterie in ons heelal?

Uit welke bouwstenen bestaat ons Universum?

Wat zijn de eigenschappen van neutrinos?

gedraagt zwarte materie zich als vloeistof

Kan er energie uit duisternis gehaald worden?

Is er samenhang tussen een irreversibel proces en een niet-conservatief veld?

Als er nu niets meer was, wat was er dan wel?

Onderzoek naar een exergetische systeem beschouwing ( modelvorming en analyse) van gecombineerde energie en massa effecten voor de levering van diverse functies in de maatschappij.

Gegeven een gis voor een klassiek mechanische foton van twee strings en dus standaard model van meer strings, welke draaisnelheid en grootte zouden twee identieke gyroscopen moeten hebben om donkere materie te simuleren?