Persoonlijke betekenisgeving van hetgeen kinderen leren