Kunnen we taaltechnologie ontwikkelen waarmee onze computers (smartphones, tablets) met ons kunnen communiceren?

Label 
G21
Dat technologie ons in bijna alle aspecten van ons leven in toenemende mate vergezelt, is onvermijdelijk. Als computers ook onze taal leren te spreken, dan is een grote vooruitgang te boeken in de acceptatie van computers als hulpmiddel in dat dagelijkse leven. Er is behoefte aan verbeterde vertaaltechnologie en aan betere spraakherkenning van taalvarianten. Naast taal en visuele (bv. non-verbale) communicatie zou de computer ook moeten leren omgaan met andere zintuigen: tast, geur, smaak.

Hoe werkt informatie en welke gevolgen heeft de digitalisering voor hoe mensen informatie krijgen, leren, zich vermaken, en overtuigd worden?

Is de structuur van het Nederlands te complex voor computers om te produceren?

Is het mogelijk om onze computers en smartphones Nederlands te laten leren of begrijpen?

Kan er ook taal- en spraaktechnologie voor het Fries of voor de Nederlandse dialecten gemaakt worden?

hoe kunnen we communicatie op afstand verrijken?

Kun je een computer een (relevant) artikel / boek laten schrijven?

Hoe kunnen we robots die deel gaan uitmaken van onze maatschappij leren met ons te communiceren?

Hoe komt het dat mensen zo efficiënt met elkaar kunnen communiceren? En kunnen we dit ook aan computers leren, zodat mensen in de toekomst net zo efficiënt kunnen communiceren met computers als met menselijke gesprekspartners?

Hoe verwerken de hersenen taal en hoe kunnen we deze kennis gebruiken om computers beter taal te laten verwerken?

Hoe kunnen we betere literaire vertalingen gaan maken?

Waarom is de wetenschap blijkbaar niet in staat om het gesproken woord "real time" om tezetten in tekst?

Hoe kunnen we meertalige samenlevingen in het tijdperk van globalisering efficient laten werken en hoe kunnen we "talig capitaal" in maatschappelijk voordeel benutten?

Er zijn de laatste jaren een aantal apps op de markt gekomen die teksten woord voor woord op je beeldscherm projecteren. Het idee is dat je dan veel sneller kunt lezen. Werkt dit ook echt?

Met welke resolutie zoals op een beeldscherm zien onze ogen, en met hoeveel FPS (Frames per second) zoals in video's zien wij dingen gebeuren?

Is er al een manier om een geur via de ether naar iemand anders te versturen ?

Ontwikkel een simultaan vertaalapparaat dat luistert en spreekt, voor dagelijks gebruik b.v. in de vorm van een mp3 speler of gsm