Hoe kunnen we geletterdheid van de Nederlandse samenleving verbeteren?

Label 
G12
Stichting Lezen en Schrijven heeft becijferd dat 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd is. Een nog grotere groep van zo'n 3 tot 4 miljoen Nederlanders kan door een gebrek aan digitale basisvaardigheden moeilijk meekomen in onze digitale kennissamenleving. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om de goede bedoelingen van de huidige 'begrijpelijke taal'-campagnes en onderzoeksprogramma's naar daadwerkelijke toepassingen en effecten in de maatschappij te vertalen. Daarvoor moeten we mensen helpen met het lezen en schrijven van begrijpelijke taal in een tijdperk waarin we informatie lezen op kleine draagbare apparaten.

Op welke wijze kunnen tekstbegrip en tekstproductie baat hebben bij toepassing van grammaticale kennis en inzichten?

Hoeveel uren taalonderwijs besparen we door de volgende grammatica regel aan te passen.

Is het mogelijk dat iedereen in Nederland voldoende taal- en leesvaardig wordt in de Nederlandse taal? Zo ja, op welke wijze?

Wij kunnen of beheersen iets maar hebben een drempel om dit te uiten. Hoe kunnen wij dit onderzoeken en aanpakken?

Worden we steeds slechter in het lezen van lange stukken en boeken en zo ja, hoe kunnen we dat voorkomen?

Kunnen we laaggeletterden helpen met het begrijpen en het schrijven van teksten door middel van technologie?

Wat is de relatie tussen vroege vertelvaardigheid (narrative ability/ narrative skills) en schoolsucces (academic language).

Hoe bepaal je bekwaamheid in een vreemde taal?

Is de Nederlandse taal makkelijker te maken om te schrijven.

Hoe kunnen we informatie in de gezondheidszorg begrijpelijk maken voor burgers, met name voor diegenen met inadequate gezondheidsvaardigheden?

Op welke manier is de effectiviteit van communicatie te verbeteren?

Hoe beïnvloedt digitaal lezen t.o.v. Lezen vanaf papier het opnemen van informatie?

Is onze taal niet toe aan groot onderhoud?

Wat is de invloed van tekstkenmerken zoals inhoud, structuur, stijl en vormgeving op de begrijpelijkheid van papieren en digitale documenten?

Wat zijn effectieve discursieve strategieën geweest bij belangrijke politieke onderwerpen in het (recente) verleden?

Is het haalbaar om alle talen wereldwijd af te schaffen en Engels als taal te hebben?

Waarom verschillen mensen in spreekstijl en welke spreekstijl is het meest effectief?

Wat kunnen we doen aan de vele klachten over taalvaardigheid van met name schoolverlaters?

Hoe kunnen Europeanen beter communiceren in het Engels?

Welke normatieve fundering inzake vormen van taalgebruik kan worden geboden aan onderwijs van en training in taalvaardigheid en aan methoden en technieken voor de optimalisering van mondelinge en schriftelijke communicatie?

Is spelling echt nodig?

Zijn hedendaagse jeugdboeken taalarmer dan jeugdliteratuur uit de jaren zeventig en tachtig? Anders gezegd: hebben hedendaagse jeugdboeken een minder rijk vocabulaire en komen er minder beeldspraken, uitdrukkingen en figuurlijk taalgebruik in voor?

In hoeverre beinvloedt begrijpelijke taal de motivatie van mensen om complexe informatie te doorgronden?

Hoe komt het dat drogredenen niet altijd meteen worden opgemerkt in discussies?

Is het verantwoord om toevallige vrijwilligers als leesmoeders en biebvaders de schoolbibliotheek te laten vullen? Zijn ze in staat om te kijken naar zowel taalniveau als morele inhoud?

Is weerstand tegen Nederlandse ondertiteling van Nederlandse films te verklaren en te slechten?

Mensen met een verstandelijke handicap kunnen soms een behoorlijk niveau van technisch lezen hebben, zonder dat ze de gelezen tekst ook daadwerkelijk begrijpen, ook al kunnen ze zo'n tekst uitstekend begrijpen als die voorgelezen wordt. Hoe kan dat?

Hoe kunnen we het probleem van laaggeletterdheid het best bestrijden? Wat is de juiste diagnose en welke remedies zijn kansrijk?

Waarom degenereert met elke generatie het taalgebruik, en waarom wordt hier niets aan gedaan?

Hoe kunnen we het huidige denken over en functioneren van de docent als professional verbreden / doorbreken?

" De Wetenschap van de Vol - Ledige Ademhaling " moet in het onderwijs>!

Als je iets hebt geleerd, ben je dan gelukkiger?

Wat is de beste verhouding om mee te geven bij de opvoeding om een sociaal mens te zijn tussen authentiek zijn en maatschappelijk aangepast?

Welke percentage van onderwijsgevenden en hulpverleners gaat naar invullen van kwaliteitsenquetes/ registratie van werkzaamheden?

Waarom mogen docenten pas met pensioen als zij 67 jaar zijn?