Hoe kan taal functioneren als communicatiesysteem terwijl er zoveel variatie en meerduidigheid is?

Label 
G5
Taal wordt door ons gebruikt om te communiceren, te denken en aan onze emoties uiting te geven. Iedere dag horen en gebruiken wij onze moedertaal of ook andere talen zonder ons af te vragen waar het onderliggende taalsysteem vandaan komt, welke eigenschappen het heeft en hoe het verandert. Welke eigenschappen van taal zorgen ervoor dat we elkaar kunnen verstaan en begrijpen met een half woord in complexe situaties en wanneer gaat dat mis?

Hoe kunnen wiskundige theoriën over betekenis en taalgebruik worden ingezet voor onderwijs, democratie, en media-geletterdheid?

Hoe werkt informatie?

Waarom pauzeren sprekers bij het spreken: om zelf adem te halen, om luisteraars tijd te geven, of allebei? Hoe wordt die pauzering dan afgestemd tussen sprekers in een normale conversatie?

Wat is de rol van spraakritme bij normale conversaties?

Waarom heet een stoel een stoel?

Bestaat er iets voor taal wat vergelijkbaar is met het getal nul voor de wiskunde en exacte wetenschap

Is het juist, dat in de Nederlandse taal in verhouding tot bijv. de Duitse taal, veel verkleinwoorden/-uitgangen gebruikt worden?

Waarom wordt er gesproken over VADERland en MOEDERtaal

Bestaan er universele wetten voor élke menselijke taal?

Wat is de universele basis van taal en communicatie, en wat bepaalt de variatie?

Waarom praten wij zo veel in metaforen?

Wordt het niet hoog tijd om onze vertrouwde maar volstrekt achterhaalde '1-taal' in te ruilen voor de eerste echte '2-taal'?

Is dit voldoende onderzocht?

In hoeverre beperkt of stimuleert een taal de ontwikkeling van het denkvermogen?

Hoe heeft de taal waar in je nadenkt een effect op hoe en wat je denkt?

Hoe beïnvloeden taal en waarneming elkaar?

wordt in het diepst van onze hersenen over de hele wereld in de zelfde taal gedacht?

Waarom praten sommige mensen op een manier of ze een hete aardappel in hun mond hebben (in de volksmond.......bekakt praten) ze slikken dan als het ware de letter R in. Je hoort het vaak bij studenten

Als je in jezelf praat, dus zonder stem en zonder articulatie, doe je dat dan met je eigen stem (en toonhoogte en accent), of niet? En komen er in die interne spraak ook versprekingen voor?

Sprekers nemen klank-aspecten over van sprekers in hun omgeving. Hoe werkt dat proces van aanpassing, en wat zijn de invloeden van taalkundige factoren (o.a. verstaanbaarheid) en van sociale factoren (o.a. prestige)?

Waarom is het moeilijker om spraak te verstaan in achtergrondlawaai als je luistert in een vreemde taal vergeleken met je moedertaal?

Welke woorden zijn de oudste (aantoonbare) leenwoorden in het Nederlands en zijn verwanten?

Wat is de oorsprong van taal?

Waarom kunnen we in het Nederlands verschillende zinnen produceren die precies hetzelfde betekenen, en is dat niet inefficient of verwarrend?

Hoeveel Nederlands hebben we al gebruikt?

Hoe is communicatie mogelijk?

Bestaan er universele wetten voor élke menselijke taal?

Hoe werkt taal?

Wat is de relatie tussen de structuur en betekenis van taal?

Hoe denken mensen die geen taal geleerd hebben?

Denken wij in woorden in onze eigen taal of hebben we, net zoals dieren, eigenlijk een soort instinct?

Wanneer is de Nederlandse taalgebruiker (vooral de vrouwelijke en de nog niet zo oude) begonnen met voor een van de liquidae, vooral de r en l, een tweeklank in de uitspraak tot een eenklank om te vorm en waarom gebeurt dat niet in andere Germaanse talen?

Klopt het dat als speeches ritmisch goed klinken de luisteraars minder kritisch luisteren?

Waarom kan ik dingen beter uitleggen als ik ook gebaren gebruik?

Is het mogelijk de identiteit van woordstammen tussen verschillende taalfamilies vast te stellen?

Zijn alle talen terug te leiden op één oertaal?

Waar komt onze taal vandaan?

Wat zijn de culturele, filosofische en cognitieve implicaties van het feit dat sommige talen gevormd zijn door een idioom gericht op beeld, en andere talen door een idioom gericht op klank?

Kan latente kennis van een taal, die je dagelijks om je heen hoort, door middel van hypnose operationeel worden gemaakt?

Kan er een visueel universeel erkende taal worden bedacht?

Wat zijn de grenzen van de variabiliteit in taal en kunnen we deze verklaren in termen van ‘motivatie’?

Hoe zou communicatie verlopen in een eventueel hiernamaals

Komt er een mondiale taal en hoe verschilt deze van het Nederlands?

Vormt taalvaardigheid een significante kwaliteitsdeterminant in geneeskundeopleiding en medische praktijk?

Is non-verbaal communicatie een taal?

waarom is er geen universele taal

Bestaat er zoiets als de meest efficiënte taal en zo ja welke?

Welke rol speelt culturele (in)commensurabiliteit in mondiale interactie en uitwisseling?

Er zijn klimaat alarmisten en klimaat sceptici. Ze luisteren niet naar elkaar. Maak een OBJECTIEVE beoordeling van hun standpunten

Hoe kan er puur via gedachte selectief gefocust worden op bepaalde zintuiglijke stimuli?

Als je een Taal en Communicatie probleem oplost met de Narratieve Taal-Teken-Therapie® word het leven van de behandelde persoon dan veel aangenamer?

Fundamenteel onderzoek hoe het gehoor in een rumoerige omgeving toch de gewenste informatie kan thuisbrengen

Hoe kunnen slechthorenden beter spraakverstaan in rumoerige situaties dan met de bestaande hulpmiddelen?

Heeft de taal die je spreekt invloed op je gezondheid?

Waarom is het zo moeilijk een vreemde taal te leren spreken als volwasswne

Is er een objectief wereldbeeld te definiëren?

Kan een TRL (technology readiness level ) benadering zoals in de technologie ontwikkeling communicatie toegepast ook zinvol ontwikkeld worden voor communicatie tussen wetenschappers en project betrokkenen buiten technologie en over taalgrenzen heen.

Waarom zeggen we "energie opwekken" terwijl we het alleen maar kunnen omzetten van de ene naar de andere vorm?

Waarom gebruiken mensen zoveel van die betekenisloze stopwoordjes en vullers zoals "hè" en "zeg maar"? Waarom zeggen ze niet gewoon wat ze bedoelen?

Waarom kan het woord spanning niet algemeen gebruikt worden, inplaats van de woorden stress, burn out etc. ?