Hoe kan Nederland, met het oog op een krachtiger Eurozone en een krachtiger Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid, bijdragen aan meer draagvlak onder burgers voor de EU door een concretere invulling van solidariteit en soliditeit binnen de Eurozone en de bredere EU?