Hoe kan Nederland, met de EU en herkomst- en transitlanden, komen tot een gebalanceerde en gezamenlijke aanpak van migratie die recht doet aan veiligheids-, sociaaleconomische en humanitaire overwegingen?