Het programma is in belangrijke mate het resultaat van overleg tussen het WODC en de Directoraten-Generaal en enkele grote uitvoeringsorganisaties van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hoofdonderwerpen Cybercriminaliteit; Veiligheid (programma Hersenen & Cognitie); Criminaliteit en Rechtshandhaving; Prognosemodel Justitiële Ketens; Recidivemonitor & De migratiekaart

Bijbehorende clustervragen