091

Zwangerschap, een kind baren en de overgang: leidt een beter inzicht tot een beter verloop?

Beschrijving

Zwangerschap, een kind baren en de overgang zijn zeer ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een vrouw. De geboorte zelf is voor zowel moeder als kind één van de meest riskante momenten in hun leven. Er kan, als het misgaat, een blijvend effect zijn op het geestelijk en lichamelijk welzijn en de gezondheid van moeder en kind gedurende de rest van hun leven.
Elementaire onderzoeksvragen gaan over de complexe fysieke processen betrokken bij de conceptie, de aanleg en de ontwikkeling van de foetus in nauwe interactie met het moederlichaam tot aan de geboorte, de transitie van de foetus naar een autonoom individu en de fysiologische en psychische effecten op de barende vrouw. Daarnaast zijn factoren als seksuele geaardheid, partnerkeuze, (in)fertiliteit, voeding en gedrag, medicijngebruik en veiligheidsrisico’s met betrekking tot omgevingsfactoren tijdens de zwangerschap in belangrijke mate van invloed op de kwaliteit van de aanloop naar de zwangerschap, het zwangerschapsproces zelf en de geboorte. Ook ethische dilemma’s bij diagnostische screening en ongewenste zwangerschap vormen belangrijke facetten van deze vraag.
Voor vrouwen die niet zwanger willen worden, is er de anticonceptiepil. Voor vrouwen die last hebben van overgangsverschijnselen bestaat er geen pil. Is er iets aan overgangsverschijnselen te doen? Kan beter inzicht in de onderliggende fysiologie op moleculair, cellulair en organismeniveau leiden tot een beter verloop van deze gebeurtenissen in het vrouwenleven?

Verbindend karakter 
De gezondheidszorg in Nederland is van hoog niveau, hetgeen te danken is aan de kwaliteit van onze ziekenhuiszorg en het grensverleggende onderzoek in de universitaire medische centra en de daarmee samenwerkende universitaire onderzoeksgroepen. We verkeren dan ook in een uitstekende positie om in de komende tien jaar belangrijke bijdragen te leveren aan het vinden van oplossingen voor diverse vragen op dit maatschappelijk bijzonder belangrijke terrein. Nieuwe interventiemogelijkheden, gebaseerd op inzichten in achterliggende processen, leveren winst op voor de kwaliteit van leven en dragen zo bij aan een gezonde en stabiele samenleving. De komst van nieuwe diagnostische en technologische mogelijkheden leidt tot tal van ethische vraagstukken, bijvoorbeeld over de beslissing wanneer behandelen nog in het belang van de patiënt is. Op het gebied van preventie zijn voorlichting, advisering en gerichte begeleiding belangrijke ondersteunende activiteiten. Daarmee kunnen fysiek en sociaal-maatschappelijk leed en de daaraan gerelateerde kosten in de gezondheidszorg voorkomen worden. Dit levert ook voor de Nederlandse economie wezenlijke winst op, onder andere in termen van verminderd ziekteverzuim.