061

Zijn moderniteit en religie elkaars tegenpolen?

Beschrijving

Vanaf de Verlichting dachten velen dat modernisering en wetenschappelijke vooruitgang het einde van de religie zouden inluiden. Secularisering zou leiden tot een steeds kleinere rol voor kerken en religie. Inmiddels weten we dat modernisering niet automatisch leidt tot het verdwijnen van religie. Religie manifesteert zich in allerlei vormen in vele delen van de wereld; nieuwe vormen van religiositeit en seculariteit ontstaan. Door migratie en globalisering ontstaat ook een enorme diversiteit aan opvattingen over de verhouding tussen staat en religie, en tussen religies en levensovertuigingen onderling. De vraag naar de rol van religie in dit tijdperk van postsecularisering is door deze ontwikkelingen alleen maar urgenter geworden. Onderzoek kan daarbij niet alleen tot betere kennis leiden, maar ook tot een beter begrip tussen mensen.

Verbindend karakter 
Deze vraag verbindt religiewetenschappen, filosofie, geschiedenis, rechten en sociale wetenschappen en kent beschrijvende en ontwerpende aspecten. Beschrijvende aspecten zitten in een (historische) duiding van wat moderniteit en religie betekenen in onze moderne Westerse maatschappij en in niet-Westerse samenlevingen, en hoe deze begrippen zijn verankerd in onze rechtsstaat. Ontwerpende aspecten zien we in beleidskaders; vaak ligt een bepaalde opvatting van de rol die religie speelt of mag spelen in de samenleving ten grondslag aan beslissingen over de besteding van geld in de publieke sfeer, zoals in de gezondheidszorg of de culturele sector. Aandacht voor deze opvatting biedt kansen voor gemeenschapsvorming en het verkrijgen van draagvlak voor bepaalde beslissingen.

Onderzoeksagenda's

Christelijke Hogeschool Ede
Geloven in context
EUR
Global History
Inholland
Onderwijs, leren & levensbeschouwing
Toon alle onderzoeks­agenda's