108

Welke sociale veranderingen als gevolg van technologische veranderingen zijn aanstaande en beïnvloeden onze welvaart?

Beschrijving

Technologie is in potentie een bron van welvaart. De positieve effecten ervan, zoals verhoogde productiviteit en voorspoed, zijn echter vaak pas op de wat langere termijn merkbaar. In een periode waarin zich grote en snelle technologische veranderingen voordoen, is er vaak sprake van een zekere onrust over de gevolgen, omdat de balans tussen mens en machine verandert zonder dat de uitkomst bekend is. Banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. De ordening van markten wordt flink opgeschud, waardoor nieuwe verhoudingen ontstaan. Veranderingen hebben in veel gevallen invloed op het dagelijks leven van gewone mensen. Wat betekent dat voor de samenleving? Hoe zal die er over 5, 10, 25 jaar uitzien als gevolg van die ontwikkelingen? Wie profiteert van nieuwe kansen, wie heeft er juist last van en moet misschien op zoek naar een nieuwe baan? Hoeveel is onze privacy ons waard?

Verbindend karakter 
De ingediende vragen die hieronder vallen beslaan een veelheid aan terreinen. Dit waaiert uit van bijvoorbeeld vragen over de rechtspraak, voedselvoorziening, gezondheidszorg, leren en ontwikkelen, sociale systemen, big data, vertrouwen in instituties, smart city, games, tot de ontwikkeling van kinderen, aansprakelijkheden, democratie, arbeidsmarkt ontwikkelingen, en de industrie. Daarbij variëren de vragen van fundamenteel – Welke effecten hebben maatschappelijke en technologische veranderingen op de ontwikkeling van kinderen? – tot toegepast: Hoe kunnen we de informatie die we digitaal genereren, gebruiken om onszelf gezonder te maken? Technologie raakt inmiddels aan alle aspecten van het leven van mensen en de samenlevingen en economieën waarin zij leven. De veranderingen die daarin gaande zijn, bieden vele en grote kansen op allerlei gebieden.

Beleidsagenda's

HTSM
Smart Industry
HTSM
ICT
NWO uitdagingen
Big data
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMC
Brain and Cognition
CWI
Software
EUR
Media Technologies, Users and Effects
Toon alle onderzoeks­agenda's