127

Wat zijn de oorsprong, geschiedenis en toekomst van het heelal?

Beschrijving

Vragen naar de ware aard en oorsprong van ons heelal behoren tot de oudste wezensvragen van de mensheid. De oerknal is een begrip dat bijna iedereen kent en dat mensen fascineert, maar dat ook door experts niet begrepen wordt. Ontstond die zeer hete begintoestand van het heelal werkelijk uit niets? En wat was er daarvoor, of is dat zelfs geen goede vraag? En waar gaat het heelal naartoe? Op dit moment zien we dat het heelal steeds sneller steeds groter wordt. Als die versnelde uitzetting doorzet, zullen we op zeker moment geen andere melkwegstelsels meer zien: een bizar vooruitzicht. Wetenschappelijk onderzoek dat kan bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen richt zich op het begrijpen van de geschiedenis van het heelal vanaf zijn ontstaan, en op waarnemingen aan en computersimulaties van de allervroegste stadia van onze kosmos. Deze informatie dient als input voor theorievorming over aard en oorsprong van het heelal. Daarbij is de kennis die we door waarnemingen en simulaties kunnen verwerven zowel de inspiratie als de scheidsrechter voor de onderzochte theorieën.

Verbindend karakter 
Onderzoek naar deze vraag heeft een direct verband met de (theoretische) natuur- en sterrenkunde. Naast nog te ontwikkelen nieuwe theoretische concepten zijn instrumenten nodig waarmee steeds nauwkeuriger waarnemingen gedaan kunnen worden in steeds grotere delen van het elektromagnetische spectrum. Daarnaast moeten de nodige omvangrijke simulaties kunnen worden uitgevoerd. De daarmee verbonden uitdagende technologische ontwikkelingen leiden ook tot toepassingen buiten de sterrenkunde en bieden daarmee de betrokken bedrijven economische kansen. Ook voor de ontwikkeling van dergelijke instrumentatie is onderzoek nodig.

Beleidsagenda's

HTSM
Advanced instrumentation
HTSM
High tech materials
NWO
Astrochemie
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

ASTRON
The astrophysics of our universe
DLO-RIKILT
Veilige voedselproductie
HAS Hogeschool
CoE Food
Toon alle onderzoeks­agenda's