053

Wat zijn de kenmerken van een circulaire economie en hoe realiseren we deze?

Beschrijving

Duurzame manieren om onze toekomstige welvaart te garanderen staan hoog op de agenda. In de natuur bestaat afval niet: alle stoffen worden opnieuw gebruikt. Energie uit zonlicht wordt omgezet en levert daarmee energie die door de natuur wordt gebruikt om grondstoffen in te zetten voor groei en ontwikkeling. De economie kan op dit punt veel leren van de ecologie. In de komende tien jaar is er veel grensverleggend onderzoek nodig teneinde de lineaire samenleving om te zetten naar een vorm waarin kringlopen worden gesloten en afvalstoffen worden benut: een circulaire economie. Een belangrijk aspect van deze opgave is de vraag naar de optimale schaal waarop kringlopen gesloten moeten worden.
In dit kader staan ook de focus op economische groei en het meten van welvaart in termen van groei ter discussie. Zijn er alternatieve manieren om welvaart en voorspoed te meten? Is het mogelijk om modellen te ontwikkelen die meer recht doen aan duurzaamheid en sociale welvaart?
Andere uitdagingen betreffen kwesties als hoe we naar een circulaire economie kunnen bewegen; hoe we de transitie naar volledig duurzame energie moeten organiseren; en hoe we een groeiende wereldbevolking kunnen blijven voeden zonder de aarde geweld aan te doen. Hoe bereiken we een circulaire economie waarin ecologie en economie elkaar versterken? Wat zijn de implicaties van beleidsinitiatieven voor innovatie en concurrentievermogen?

Verbindend karakter 
Deze vraag verbindt ecologie met technische, economische en maatschappijwetenschappelijke vragen, zowel in fundamentele als toegepaste hoek. Allereerst is belangrijk wat de economie van de ecologie kan leren op het gebied van kringlopen. Technisch gezien is relevant welke technieken bijdragen aan een circulaire economie en duurzame samenleving en hoe afzonderlijke technieken kunnen worden gecombineerd tot nieuwe systemen. Economisch is de vraag in welke economische systemen een circulaire technologie tot wasdom komt, ofwel wat het model van de circulaire economie is. De vraag legt ook een verband met de maatschappijwetenschappen, waar onderzocht moet worden langs welke processen we een circulaire economie kunnen realiseren en wat daarbij de rol van overheden, bedrijven, maatschappelijke en burgers is.

Beleidsagenda's

ENERGIE
Biobased economy
EZ
Verduurzaming en de ecologisering van de economie
Horizon 2020
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Onderzoeksagenda's

Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
Duurzame innovatie
AVANS Hogeschool
Biobased economy
AVANS Hogeschool
Center of expertise biobased economy
Toon alle onderzoeks­agenda's