076

Wat zijn de gevolgen van chronische aandoeningen, stress en handicaps en hoe kunnen mensen hier zo goed mogelijk mee omgaan?

Beschrijving

De gevolgen van chronische psychische en/of fysieke aandoeningen, stress en handicaps, zoals stress bij chronisch zieken, somatisch onverklaarde klachten, en verstandelijke beperkingen, zijn groot. Dat geldt zowel voor individuen als voor de samenleving. De vraag hoe patiënten, zorgverleners en samenleving hier zo goed mogelijk mee om kunnen gaan, is dan ook belangrijk. Niet alleen vanuit het oogpunt van bevordering van de gezondheid en het welzijn van patiënten, maar ook vanuit het oogpunt van de maatschappelijke en economische impact. Aangezien circa één op de vier Nederlanders nu aan een chronische aandoening lijdt, betreft dit een vraag die veel impact kan hebben.

Verbindend karakter 
Onderzoek op het gebied van chronische aandoeningen, stress en handicaps heeft belangrijke implicaties voor de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, en voor maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen. Het grote aantal ingediende vragen over deze thematiek heeft onder andere betrekking op: - Het in kaart brengen van de psychische en lichamelijke gevolgen voor de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie; - Oorzakelijke, uitlokkende en versterkende contextuele factoren; - Mogelijkheden voor het optimaal omgaan met aandoeningen om zodoende de individuele en maatschappelijke gevolgen zo veel mogelijk te beperken; - Ontwerp van maatschappelijke en economische arrangementen die bijdragen aan zinvolle en duurzame participatie van mensen met chronische aandoeningen.

Beleidsagenda's

I&M
Gebiedsontwikkeling
LSH
Homecare & self-management
UN Sustainable Development Goals
Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

3TU
Bouw Center of Excellence for the Built Environment
AMC
Medical Psychology
AMC
Brain and Cognition
Toon alle onderzoeks­agenda's