078

Wat zijn de effecten van de gebouwde omgeving op gezondheid en welzijn?

Beschrijving

Binnen een aantal decennia zal zeventig procent van de wereldbevolking in steden wonen. Daardoor worden vraagstukken rondom kwaliteit van leven in steden steeds dringender. Het gaat daarbij om kennis over effecten van chemische stoffen en technologie op de gezondheid, zoals uitgestoten gassen, straling, elektromagnetische velden, ultrafijnstof en verlichting. Maar het gaat ook over de bijdrage van groen voor een gezonde woon-, werk- en leefomgeving.
Bij het ontwerpen van gebouwen verschuift de focus van techniek naar de mens. De wereld digitaliseert, en de mens individualiseert en wordt ouder dan voorheen. De gebouwde omgeving moet niet alleen praktische en esthetische, maar ook ecologische en sociaal-maatschappelijke doelen dienen: gebouwen moeten veilig zijn voor mensen om in te verkeren en erop gericht zijn om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. In deze verstedelijkte omgeving zal het steeds belangrijker worden om gebouwen en leefomgevingen te kunnen ontwerpen die positief bijdragen aan de gezondheid van de mens.

Verbindend karakter 
De inrichting van de leefomgeving beïnvloedt de gezondheid in het algemeen, en meer specifiek arbeidsomstandigheden en productiviteit. Het onderzoek in dit domein betreft niet alleen effecten van en oplossingen voor blootstelling aan milieu- en andere omgevingsfactoren, maar ook het bevorderen van een gezonde leefstijl en sociaal welbevinden. Van sommige determinanten ̶ zoals fijnstof ̶ is bekend dat ze de volksgezondheid beïnvloeden, maar niet alle effecten van afzonderlijke determinanten op de gezondheid zijn bekend. Daarnaast is van belang dat niet alleen gekeken wordt naar de afzonderlijke effecten; aanvullende methodes zijn nodig om de risico’s van de combinatie van gezondheidsdeterminanten voor de mens in te schatten. Dit wetenschapsgebied vergt samenwerking tussen sociale, milieu- en technische wetenschappers. Naast fundamenteel onderzoek naar de relatie tussen de leefomgeving en gezondheid, is er toepassingsgericht onderzoek nodig waarin wetenschappelijk onderbouwde concepten omgezet worden in innovaties voor het ontwerp, de bouw en de inrichting van gebouwen en openbare ruimtes. Onderzoek naar de leefomgeving is van groot maatschappelijk én economisch belang. Problematiek van grote steden speelt wereldwijd, en kennis op dit terrein kan de basis vormen voor nieuwe exportproducten.

Beleidsagenda's

EZ
Planning op maat in de schaarse ruimte
HTSM
Automotive
HTSM
Lighting
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMC
Epidemiology and public health
Hanze Hogeschool Groningen
Noorderruimte
Hanze Hogeschool Groningen
Center of Expertise Healthy Ageing
Toon alle onderzoeks­agenda's