074

Wat is de invloed van slaap op onze gezondheid?

Beschrijving

Slaap beïnvloedt zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid. Slaaptekort leidt tot minder goed functioneren en wordt in verband gebracht met verschillende psychische stoornissen, met name depressie en angststoornissen. Het gevolg is een grote ziektelast, arbeidsuitval en negatieve consequenties voor kwaliteit van leven. Maar ook voordat iemand ziek wordt, heeft te weinig slaap invloed op diens emoties, en tast het geheugen, concentratievermogen, spraakvermogen, reactiesnelheid, besluitvaardigheid, en het immuunsysteem aan. Vragen in dit onderzoeksgebied richten zich op zowel oorzaken en gevolgen van verstoorde slaap, als op mogelijkheden om slaapstoornissen te voorkomen en te verhelpen. Er is ook een direct verband met vragen naar de hogere mentale functies van de mens. Scan-technieken zijn in de afgelopen jaren sterk verbeterd en ook de diermodellen voor cognitie zijn in ontwikkeling. Binnen tien jaar zal er naar verwachting een belangrijke translationele brug geslagen worden tussen de basale en toegepaste expertisevelden op dit gebied.

Verbindend karakter 
Slaapstoornissen hebben negatieve gevolgen voor zowel de fysieke als de psychische gezondheid, en daarmee ook voor de economie en de maatschappij. Een groeiend aantal ziekenhuizen heeft inmiddels een speciale afdeling voor slaapgerelateerde problematiek. Nieuwe inzichten uit fundamenteel onderzoek kunnen leiden tot betere mogelijkheden om mensen met een slaapprobleem te helpen. Er is een duidelijke verbinding naar vragen gericht op cognitieve en psychische stoornissen, waarbij zowel gekeken wordt naar de relaties tussen slecht slapen en psychische instabiliteit, als naar het verband met factoren zoals leeftijd, erfelijkheid, opleidingsniveau, suikerspiegel en depressie. Onderzoek naar hogere mentale capaciteiten omvat onder andere het vakgebied cognitieve psychologie. Om de neurale basis van mentale functies te onderzoeken wordt een variëteit aan methoden ingezet: Van beeldvormende en psychofysiologische technieken tot gedragsgenetica, simulaties, farmacologie, neurofeedback en gedragsonderzoek. De interdisciplinariteit van dit onderzoek wordt geïllustreerd door de samenwerking tussen psychologen, neurowetenschappers, informatici, wiskundigen, taalkundigen en filosofen.

Beleidsagenda's

HTSM
Lighting
VWS
Preventie

Onderzoeksagenda's

AMC
Epidemiology and public health
AMC
Kenniscentrum Arbeid & Gezondheid
AMC
Medical Integromics
Toon alle onderzoeks­agenda's