110

Wat is de invloed van oude en nieuwe media op individu en samenleving?

Beschrijving

De media zijn de poortwachters tussen individu en samenleving. Dat gold voor de traditionele media als drukpers, radio en televisie, en dat geldt nog veel meer voor de nieuwe online media. Die media hebben een belangrijke kunstzinnige dimensie: vormgeving, beeldmateriaal en muziek spelen een grote rol in de manier waarop de boodschap verpakt wordt, en wordt ontvangen. Tezamen geven media daardoor letterlijk vorm aan de manier waarop we de wereld beleven. Bij deze vraag gaat enerzijds aandacht uit naar de invloed van (nieuwe)media op de ontwikkeling van kinderen en de kansen en bedreigingen die deze media bieden voor jongeren. Anderzijds is er een groot aantal vragen over de opkomst van sociale media en andere nieuwe technologieën en de manieren waarop die kunnen bijdragen aan het probleemoplossend vermogen van individu en samenleving. Een derde groep vragen heeft betrekking op hoe de effectiviteit van mediacommunicatie geoptimaliseerd kan worden.

Verbindend karakter 
Innovaties op het gebied van informatie- en communicatietechnologie vormen de basis voor nieuwe (mobiele) communicatiemiddelen en sociale netwerken die mensen, onafhankelijk van tijd en plaats, met elkaar in contact kunnen brengen. De huidige generatie hiervan is vooral gericht op bonding: het bijeenbrengen van gelijkgestemden middels vrienden, volgers en likes. Daarnaast zorgt de overweldigende hoeveelheid informatie die via het internet beschikbaar is voor een sterke mate van selectieve blootstelling: mensen zien, horen en overwegen zaken die sporen met bestaande attitudes en preferenties. Tegelijkertijd zijn de vraagstukken op zowel micro- als macroniveau over bijvoorbeeld gezondheid, milieu, democratie of innovatie complexer dan ooit. Voor het oplossen van deze complexe vraagstukken is naast bonding juist bridging noodzakelijk: het bij elkaar brengen van groepen met verschillende belangen, kennis en meningen. Hoe kunnen processen van bonding en bridging via nieuwe technologie naast financieel en sociaal kapitaal ook informatiekapitaal genereren? En hoe verhouden deze nieuwe technologieën zich tot de kunsten en de manier waarop vanuit dat perspectief gereflecteerd kan worden op de maatschappij? Artistieke interventies kunnen immers via verbeelding of narrativiteit bijdragen aan bijvoorbeeld processen van maatschappelijke in- en uitsluiting of technologische verandering, dan wel een rol spelen bij sociale cohesie of anderszins een sturende factor zijn in de samenleving. Om te begrijpen hoe dat in zijn werk gaat, moeten we ook meer weten over de manier waarop webdiensten mensen in staat stellen om informatie te delen en zelf ook weer communicatie te beïnvloeden.

Beleidsagenda's

CREATIEVE INDUSTRIE
Smart society
Horizon 2020
Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies
HTSM
ICT
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

3TU
Humans & Technology
AMC
Brain and Cognition
Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
CoE creative industrie en ICT
Toon alle onderzoeks­agenda's