051

Smart industry ̶ Hoe maken we onze fabrieken slimmer?

Beschrijving

Er vindt op dit moment een vierde industriële revolutie plaats: de transitie van de industrie naar een digitale wereld waarin ICT diep doordringt in alle facetten van het productieproces. Het Internet of Things, het ontsluiten van big data en het verbinden van momenteel nog gescheiden informatiestromen en productiestappen spelen hierbij een centrale rol.
Onderzoek naar een slimme industrie gaat niet alleen over technologie, maar ook over de impact op de omgeving: de verwachting is dat een slimme industrie onze samenleving fundamenteel zal veranderen. Online services hebben nu al grote impact op business modellen. En de alomtegenwoordige beschikbaarheid van informatie roept vragen op rondom privacy. Ook toenemende robotisering en daarmee het mogelijk afnemen van banen is een punt van zorg.

Verbindend karakter 
De technische uitdagingen van een slimme industrie vergen samenwerking tussen meerdere disciplines, zoals verschillende engineering disciplines, materiaalonderzoek en ICT-onderzoek. Gezien de grote maatschappelijke impact van dit gebied zal ook de interactie met sociologische of ethische onderzoekers gezocht moeten worden. De slimme industrie sluit aan bij de topsector High Tech Systemen en Materialen, maar ook bij Water, Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Bovendien biedt dit concept vele kansen voor productiebedrijven en daaraan verbonden toeleveranciers en afnemers, met grote ontwikkelkansen voor het MKB. In een pilotprogramma zijn inmiddels enkele zogeheten field labs opgericht. Field labs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren en van waaruit nieuwe onderzoeksvragen worden geformuleerd.

Beleidsagenda's

CREATIEVE INDUSTRIE
Business transformation
EZ
Inzet nieuwe technologieen
EZ
Sterke en innoverende groene kenniseconomie
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

Advanced Research Center for NanoLithography
Nanolithography
ASTRON
The development of new technologies for radio astronomy and beyond
CWI
Logistics
Toon alle onderzoeks­agenda's