113

Kunnen we taaltechnologie ontwikkelen waarmee onze computers (smartphones, tablets) met ons kunnen communiceren?

Beschrijving

Een dag zonder gebruik van computers is vrijwel ondenkbaar. Dat technologie ons in toenemende mate vergezelt in bijna alle aspecten van ons leven is dan ook onvermijdelijk. Daarom zijn we steeds op zoek naar manieren om de computer zo vanzelfsprekend mogelijk te integreren in onze activiteiten. In dat streven spelen taal- en spraaktechnologie een grote rol, omdat geavanceerde technieken het eenvoudiger zullen maken om in natuurlijke taal met gecomputeriseerde systemen te communiceren. Als computers ook onze taal leren spreken is er grote vooruitgang te boeken in de verdere en meer vanzelfsprekende integratie en inzet van geautomatiseerde systemen in ons dagelijks leven. Verbeterde taaltechnologie en betere spraakherkenning van taalvarianten helpen daarbij. Naast met taal en visuele communicatie zou de computer ook moeten leren omgaan met andere zintuigen: tast, geur en smaak.

Verbindend karakter 
Dit onderwerp vraagt om interdisciplinair onderzoek op het gebied van mens-machine interactie, met inbreng vanuit de psychologie, kunstmatige intelligentie en taal- en spraaktechnologie. Het fundamenteel onderzoek op dit terrein kent vele uitdagingen op het terrein van taal- en spraakherkenning, -synthese en -modificatie, zoals bijvoorbeeld het overwinnen van de problemen veroorzaakt door de meertaligheid van internet. Voor internationale informatie-uitwisseling, samenwerking en handelscontacten is het belangrijk intelligente zoekmachines te ontwikkelen. Daarmee zouden we ook op grond van onderzoek van big data ontwikkelingen in de markt of de maatschappij kunnen voorspellen. De inzet van taaltechnologie in bedrijven en organisaties kan kennis en informatie beter stroomlijnen. Spraakherkenning kan worden ingezet om intelligente toegangscontrole in de luchtvaart mogelijk te maken. Een ander maatschappelijk belang wordt gediend door de inzet van taal- en spraaktechnologie bij zogenaamde e-health applicaties ter behandeling en ondersteuning van mensen met een communicatieve beperking of autistische stoornis.