057

Kunnen we een balans vinden tussen informatie­vrijheid en privacy?

Beschrijving

Informatievrijheid biedt de maatschappij tal van nieuwe mogelijkheden en kansen, bijvoorbeeld in de opsporing van criminaliteit via big data, of bij de toegang tot medische informatie voor het gebruik in onderzoek. Aan de andere kant roept informatievrijheid ook tal van nieuwe vragen op: wie heeft toegang tot welke data en wie beheert ze? Bij wie ligt het eigendom van de opgeslagen gegevens? Hoe kunnen we misbruik voorkomen? Kunnen we privacy garanderen via een juridisch instrumentarium of door technologische ingrepen? In dit digitale tijdperk zijn informatiegebruik en -beheer bovendien grensoverschrijdende fenomeen, wat leidt tot de vraag wie het gebruik moet reguleren en wie rechtsmacht heeft bij misbruik.

Verbindend karakter 
Het gaat bij deze vraag om inzicht in de delicate balans tussen de maatschappelijke en economische kansen die informatievrijheid kan bieden aan de ene kant, en het beschermen van privacy aan de andere kant. Toegepast onderzoek kan zich daarbij richten op het ontwerpen van innovatieve technologie of van een juridisch en beleids- instrumentarium dat toegang tot data bevordert en tegelijkertijd bescherming biedt aan de eigenaren van deze data. Dit is van maatschappelijk en wetenschappelijk belang als het bijvoorbeeld een grotere toegang tot medische gegevens mogelijk maakt. Gegeven het internationale karakter van digitale informatie, en de datapositie van bedrijven, ontstaat de vraag in hoeverre we informatiestromen eigenlijk kunnen reguleren. Fundamenteel juridisch onderzoek kan zich richten op grenzen van internationaal en nationaal recht, zoals de reikwijdte van het recht op privacy. Sociologisch en psychologisch onderzoek kan inzicht geven in de veranderende betekenis van privacy in deze tijd van big data. In hoeverre willen of moeten we het recht op privacy beschermen? Deze vragen vereisen een gezamenlijke inspanning van disciplines binnen de sociale wetenschappen, rechtsgeleerdheid en informatica op het terrein van privacybescherming en informatievrijheid.

Beleidsagenda's

HTSM
Security
HTSM
ICT
I&M
Water en klimaat & Big data
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMC
Epidemiology and public health
AMC
Brain and Cognition
CWI
Information
Toon alle onderzoeks­agenda's