121

Kunnen we (bio-)elektronica ontwerpen die direct met ons lichaam communiceert, en materialen en technologie die lichaamsfuncties herstellen of ondersteunen?

Beschrijving

De ontwikkeling van technologie die direct kan communiceren met het menselijk lichaam kan leiden tot geheel nieuwe manieren om gezondheid te stimuleren en ziektes te bestrijden. Implanteerbare en draagbare apparatuur kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het herstellen van lichamelijke en cognitieve functies of om ziektes op te sporen en te behandelen.
Daarnaast kunnen vragen worden geformuleerd ten aanzien van bio-elektronica en materialen of systemen met een toegevoegde waarde. Denk aan technologieën die een extensie van de menselijke functies vormen. Of aan systemen die biologische functies van mens en dier vertalen in hard- en software voor specifieke doeleinden, zoals geur- of versheidsindicatoren. Of aan uitvindingen die instrumenten voor sturing binnen sociale netwerken opleveren. In het ontwerp van deze materialen en systemen dient uiteraard in alle gevallen de mens centraal te staan bij het optimaliseren van de beoogde functies.
Voor de verdere ontwikkeling van dergelijke technologie is een diepgaand begrip nodig van de wisselwerking tussen bio-elektronische en nanotechnologische componenten en menselijke cellen, weefsels en organen. Er is tevens een raakvlak met het terrein van de mens-computerinteractie dat op zijn beurt deels weer past in het onderzoeksgebied van de kunstmatige intelligentie en dat van de data science. De voorgestelde onderwerpen en benaderingen brengen ook elementen met zich mee die meer filosofisch van aard zijn.

Verbindend karakter 
In Nederland is een sterk netwerk rondom nanotechnologie aanwezig met een academische en industriële basis. Dit netwerk wordt bij uitstek geschikt geacht om de interdisciplinaire en biotechnologische uitdagingen aan te pakken die hierbij komen kijken. Via dit ecosysteem is de koppeling tussen fundamentele vragen en meer toegepaste vragen op weg naar uiteindelijke technische applicaties gegarandeerd. Onderzoek binnen de medische sector geeft richting aan de te ontwikkelen technologie. Kennisontwikkelingen binnen met name de biologie, de zintuig- en bewegingsfysiologie en de sociologie zullen de ontwikkeling van hulpmiddelen voor de uitbreiding of versterking van lichamelijke functies en interacties eveneens verder stimuleren, bijvoorbeeld op het gebied van non-invasieve (zelf)-monitoring devices. In de medische sfeer is er intensieve spin-off naar bedrijven. Onderzoeksresultaten geven aanleiding tot veel start-up activiteiten. De producten die uit deze activiteiten voortkomen, hebben een directe betekenis voor de samenleving.

Beleidsagenda's

HTSM
Components and circuits
HTSM
Healthcare
HTSM
Nanotechnology

Onderzoeksagenda's

3TU
High Tech Materials
3TU
Humans & Technology
CWI
Information
Toon alle onderzoeks­agenda's