092

Kan er meer verbinding gemaakt worden tussen reguliere en complementaire zorg, uitmondend in integrale zorg, die rekening houdt met de grote diversiteit tussen patiënten?

Beschrijving

Alternatieve ofwel complementaire geneeskunde zoals ayurveda, acupunctuur, homeopathie, voetreflexologie, orthomanuele geneeskunde, traditionele Chinese geneeskunde, maar ook paleodieet, meditatie en mindfulness, geniet toenemende populariteit; een deel van de mensen meent er baat bij te hebben terwijl anderen het kwakzalverij en bedrog vinden. Zonder voldoende onderzoek op wetenschappelijke basis weten we niet of complementaire geneeskunde een placebo-effect is of een werkelijk fysiologisch effect heeft. Het placebo-effect zelf is weliswaar bekend, maar kennis over de mechanismen en eventuele verdere toepassingen ervan is nog schaars. Deelvragen bij deze vraag zijn daarom onder andere:
- Is er wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaamheid van complementaire geneeskunde?
- Welke rol kan complementaire geneeskunde spelen in de gezondheidszorg?
- Zijn er naar aanleiding van de effectiviteit van placebo’s principes of mechanismen te formuleren op basis waarvan een alternatieve, wellicht partieel toepasbare, geneeskunde zonder of met minder medicijnen kan worden ontwikkeld?
Deze thematiek leeft sterk onder de burgers.

Verbindend karakter 
Deze vraag sluit aan bij diverse andere vragen, bijvoorbeeld over behandelmethoden van diverse ziekten, preventie van ziekten, de invloed van voeding en leefstijl op de gezondheid en de rol van het immuunsysteem. Diverse onderzoeksgroepen en instituten, van fundamenteel tot toepassingsgericht, houden zich bezig met onderwerpen die raken aan deze vraag, inclusief preventie en gezond oud worden. Om tot antwoorden op deze vraag te komen, is meer integraal medisch, gedragswetenschappelijk en sociologisch wetenschappelijk onderzoek nodig. De thematiek sluit aan bij de topsector Life Sciences & Health en bij een aantal prioriteiten van de overheid, te weten: ‘Anticiperen op een veranderende zorgvraag in een transparante omgeving: andere zorg verlenen’; ‘Creëren van een passend gezondheidslandschap: integraal samenwerken en doelmatigheid bevorderen’; ‘Kiezen van collectieve prioriteiten: Collectieve zorg en ondersteuning betaalbaar houden’.

Beleidsagenda's

HTSM
ICT
ZonMw
Kwaliteit van zorg
ZonMw
Palliatieve zorg

Onderzoeksagenda's

AMC
Medical Integromics
AMC
Brain and Cognition
ErasmusMC
Circulatory health
Toon alle onderzoeks­agenda's