001

Hoeveel mensen kan de aarde duur­zaam huis­vesten?

Beschrijving

Om de capaciteit van de aarde te bepalen, is een aantal factoren van belang. De aarde is als het ware een (eco)systeem met energietoevoer van de zon. We kunnen schatten hoeveel energie er van de zon op aarde komt en welk deel daarvan we in verschillende vormen kunnen opvangen. Welk deel van die energie is nodig voor de zuurstofproducerende natuur om het zuurstofniveau in stand te houden? Welk deel van deze energie hebben we nodig voor de andere processen die van levensbelang zijn om de mensheid en de natuur in stand te houden? En hoeveel energie is er dan nog over om een duurzame samenleving in te richten? Dit zou een inschatting kunnen geven van hoeveel mensen er op deze aarde maximaal zouden kunnen leven. Daarmee is echter slechts één van de onderliggende vragen aangepakt. Bij het bepalen van de capaciteit van de aarde moet bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de invloed van klimaatverandering, biodiversiteit, maar ook naar sociale processen, inrichting van de maatschappij en verschillen daarin tussen landen, en inrichting van de leefomgeving. Ten slotte zijn er ook andere beperkende factoren, zoals de beschikbaarheid van drinkwater, grondstoffen en voedsel.

Verbindend karakter 
Nieuwe inzichten in de genoemde processen die van invloed zijn, kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen aan te sturen, zoals op het gebied van mondiale voedselzekerheid. Daarmee wordt ook de economie beïnvloed. Politieke keuzes en internationale betrekkingen hebben eveneens een sterke invloed op het antwoord op de vraag. Om inzicht te krijgen in deze afhankelijkheden, is nieuwe kennis vanuit de sociale en geesteswetenschappen nodig.

Beleidsagenda's

EZ
Mondiale voedselzekerheid, schaarste en transitie
Horizon 2020
Health, demographic change and wellbeing
UN Sustainable Development Goals
End poverty in all its forms everywhere
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMC
Global Health
KNAW-NIOO
Global environmental change
Leiden-Delft-Erasmus
Centre for sustainability
Toon alle onderzoeks­agenda's